Software

Lupa

Ekonomický

EkonomIS je integrovaný ekonomický informační systém pro řízení firem v reálném čase. Vhodný je zejména pro obchodní firmy se zaměřením na sklad a platební styk. Předností je vysoká úroveň automatického zpracování účetních operací, vnitřní provázanost agend a variabilita nastavení.

Náhled

Obchodní

EkonomIS-Satelit je informační systém pro řízení obchodních činností v samostatné pobočce nebo firmě s vazbou na sklad a finance. Je ideálním řešením pro samostatné provozovny, např. jako pokladní systém, systém řízení skladu, samostatný obchodní nebo objednávkový systém.

Náhled

Internetový

Internetový obchod je nadstavbový software pro systémy EkonomIS nebo EkonomIS-Satelit, který umožňuje provázat tyto systémy s internetovým katalogem zboží a objednávkovým systémem.

Komplexní služby

K úspěšnému nasazení a provozu informačního systému potřebujete především kvalitní aplikační i systémové programové vybavení (software) a výkonné, spolehlivé technické vybavení (hardware). Dále potřebujete pracovníky s kvalifikací (know-how) v řešené problematice, ať už jde o obchod nebo ekonomiku. Softima s.r.o. Vám nabízí své služby (software, hardware, účetnictví, webdesign) přesně podle Vašich potřeb:

  • Můžeme být Vaším generálním dodavatelem a provozovatelem informačního systému „na klíč“.
  • Postaráme se o zpracování procesů ve Vaší firmě formou „outsourcingu“ všude tam, kde to pro Vás bude výhodné.

Tipy a aktuality